top
logo

Корисні посилання

Державні установи

mon khouo ptou ptokh dsz

Освітні портали

ПедПРЕСА Інформаційно-комунікаційний портал системи освіти Харківської області  Файловий сервер ІКП СО

Портали

google24 mail.ru YouTube vkontakte24

Автопереклад

Ukrainian English French German Russian

Показники оцінювання навчальних досягнень учнів з професії «Кухар»

За результатами комплексних кваліфікаційних завдань з програми виробничого навчання

12 балпв виставляеться, якщо учень:

■     володіє системними професійними знаниями в повному обсязі та бездоганно виконуї вci прийоми i технологічні операції необхідні при виконанні відпрацювання способів обробки сировини, технологічних операцій по приготуванню кулінарних i кондитерських страв i виробів в межах навчальної програми;

■     повністю виконує або перевиконує норму часу;

■     самостійно, в повному обсязі, виконує навчально-виробниче або контрольне завдання у повній відповідності до вимог нормативно- технолопчної документації, вміє самостійно розробляти її види;

■     зразково дотримується вимог до санітарного стану робочого місця та особистої гігієни кухаря i кондитера;

■     впевнено i усвідомлено застосовує вci прийоми самоконтролю вирюбничих дій та методи контролю за якістю кулінарних страв i кондитерських виробів;

■     опанував основи професійної культури та виявляє прагнення i здатність до продуктивної i творчої співпраці в колективі;

■     виконує завдання з елементами новизни i постійно виявляє потяг до вирішення питань більш творчого характеру;

■     виявляє зацікавленість до обраної професії, нової техніки, технології, раціоналізації та винахідництва;

■     ретельно виконує вимоги трудової дисципліни.

11 балів виставляється, якщо учень:

■    володіє професійними знаннями у повному обсязі i самостійно правильно, впевнено виконує вci прийоми i технологічні операції, необхідні при відпрацюванні способів обробки сировини, технологічних операцій, необхідні при приготуванні кулінарних страв i кондитерських виробів в межах навчальної програми та встановлених норм часу;

■    самостійно i в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання відповідно до вимог нормативно-технолопчної документацй, яка передбачена навчальною програмою та Збірником рецептур;

■    вміє самостійно розробляти технологічні та інструкційно-технологічні картки; дотримується вимог санітарного стану робочого місця та особистої гігієни кухаря i кондитера;

■    правильно i усвідомлено застосовує вci прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю кулінарних страв i кондитерських виробів;

■          опанував основи профеийної культури та виявляє прагнення i здатність до колективної i творчої співпраці в колективі;

■          у процесі приготування кулінарної страви або кондитерського виробу припускається незначних неточностей які самостійно виявляє i виправляє;

■          забезпечує високий piвень організації праці та дотримання правил безпеки праці при приготуванні кулінарних страв i кондитерських виробів;

■          виконує завдання з елементами новизни i постійно виявляє потяг до вирішення питань більш творчого характеру;

■          виявляє зацікавленість до обраної професії, нової техніки, технології, раціоналізації та винахідництва;

■    ретельно виконує вимоги трудової дисципліни.

 

10 балів виставляється, якщо учень:

■          володіє професійними знаннями в обсязі, що передбачений навчальною програмою, та самостійно, правильно, впевнено виконує прийоми i технологічні операції, необхідні при відпрацюванні способів обробки сировини, технологічних операцій з приготування кулінарних страв i кондитерських виробів в межах навчальної програми та встановлених норм часу;

■          самостійно i в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання відповідно до вимог нормативно-технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою та Збірником рецептур;

■          вміє самостійно розробляти технологічні та інструкційно-технологічні картки;

■          дотримується вимог до санітарного стану робочого місця та особистої гігієни кухаря i кондитера;

■          виявляє елементи професійної культури та прагнення i здатність до продуктивної i творчої співпраці в колективі;

■          в процесі роботи може припускатися неточностей які самостійно виправляє;

■          раціонально організовує робоче місце та дотримується правил безпеки при приготуванні страв i виробів;

■          виконує завдання з елементами новизни i постійно виявляє потяг до вирішення питань більш творчого характеру;

■          виявляє зацікавленість до обраної професії, нової техніки, технології, раціоналізації та винахідництва;

■          ретельно виконує вимоги трудової дисципліни.

 

9 балів виставляється, якщо учень:

■          володіє основними професійними знаннями та правильно виконує преважно більшу частину прийомів, технологічних операцій, необхідних при приготуванні страв i виробів;

■          самостійно в цілому правильно організовує робоче місце, дотримується санітарних норм, правил особистої гігієни кухаря i кондитера;

■          планує та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання за типовим алгоритмом (послідовність дій) - щодо відпрацювання способів обробки сировини, технологічних операцій по приготуванню страв i виробів у межах встановлених норм часу;

■          усвідомлене користування технологічними та інструкційно-технологічними картками та Збірником рецептур;

■          може розробляти технологічні i інструкційно-технологічні картки;

■           правильно застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю при приготуванні кулінарних страв та кондитерських виробів;

■           при приготуванні страв i виробів припускається несуттєвих помилок, які виправляє;

■           дотримується безпеки праці при приготуванні кулінарних та кондитерських виробів;

■           виявляє стійку або епізодичну зацікавленість до обраної професії, нової техніки, технології, економічного витрачання матеріалів;

 

8 балів виставляється, якщо учень:

■           з розумінням відтворює основні професійні знання та правильно виконує основні прийоми та технологічні операції, необхідні при приготуванні кулінарних i кондитерських страв i виробів;

■           планує та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання за типовим алгоритмом (послідовнють дій) - щодо відпрацювання способів обробки сировини, технологічних операцій по приготуванню страв i виробів у межах встановлених норм часу;

■           достатньо усвідомлено користується технологічними i інструкційно- технологічними картками та Збірником рецептур;

■           застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю при приготуванні кулінарних страв та кондитерських виробів;

■           при приготуванні страви чи виробу припускається несуттевих помилок, які може виправити;

■           дотримується правил безпеки праці при приготуванні кулінарних i кондитерських страв та виробів;

■           виявляе стійку або епізодичну зацікавленість до обраної професії, нової техніки, технології, економічного витрачання матеріалів;

 

7 балів виставляється, якщо учень:

■           з розумінням відтворює основні професійні знання та правильно використовує основні прийоми i технологічні операції - необхщні при приготуванні кулінарних та кондитерських страв i виробів;

■           організовує робоче місце;

■           дотримується санітарних норм, правил особистої гігієни кухаря i кондитера;

■           планує та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання за типовим алгоритмом (послідовність дій) - щодо відпрацювання cпособів обробки сировини, технологічних операцій по приготуванню страв i виробів у межах встановлених норм часу;

■           достатньо усвідомлено користується технологічними i інструкційно- технологічними картками та Збірником рецептур;

■           застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю при приготуванні кулінарних страв та кондитерських виробів;

■           потребує консультацій майстра виробничого навчання;

■           при виконанні роботи припускається несуттєвих помилок i неточностей які частково може виправити;

■      дотримується правил безпеки при приготуванні страв i виробів.

 

6 балів виставляється, якщо учень:

■          без достатнього розуміння відтворює значну частину (більше половини) обов'язкових професійних знань щодо кухарських інструментів, інвентарю, посуду, обладнання, сировини, способів її мехашчної та теплової обробки, визначення кількісних i якісних показників при приготуванні кулінарних страв та кондитерських виробів, технології приготування;

■          з консультативною допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, дотримується санітарних норм, правил особистоє гігієни кухаря i кондитера;

■          планує виробничі дії та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання щодо відпрацювання технологічної i інструкційно-технологічної картки або Збірника рецептур;

■          неусвідомлено застосовує прийоми контролю за якютю та самоконтролю за виконанням технологічного процесу;

■          при приготуванні страви чи виробу припускається помилок, які частково може виправити за допомогою майстра виробничого навчання;

■          в окремих випадках потребує консультативної допомоги в організації робочого мюця та дотримання правил безпеки праці;

■          виконує учнівські норми часу (виробітку), допускаючи незначні відхилення від встановлених норм.

 

5 балів виставляється, якщо учень:

■          без достатнього розуміння відтворює значну частину (більше половини) обов'язкових професійних знань щодо кухарських інструментів, інвентарю, посуду, обладнання, сировини, способів її механічної та теплової обробки, визначення кількісних i якісних показників при приготуванні кулінарних страв та кондитерських виробів, технології приготування;

■          з частковою допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, дотримується санітарних норм, правил особистої гігієни кухаря i кондитера, планує виробничі дії та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання щодо відпрацювання способів обробки сировини, технологічних операцій з використанням технологічних i інструкційно- технологічних карток або Збірника рецептур;

■          не усвідомлено застосовує прийоми контролю за якістю та самоконтролю за виконанням технологічного процесу;

■          при приготуванні страви припускається помилок які самостійно виправити не може;

■          в окремих випадках потребує допомоги i контролю в дотриманні правил безпеки праці;

■          виконує учнівські норми часу (виробітку), допускаючи незначні відхилення від встановлених норм.

 

4 бали виставляється, якщо учень:

■      без достатнього розуміння відтворює незначну частину обов'язкових професійних знань щодо кухарських інструментів, інвентарю, посуду, обладнання, сировини, способів її механічної та теплової обробки, визначення кількісних i якісних показників при приготуванні кулінарних страв та кондитерських виробів, технології приготування;

■          не може пояснити зміст технологічного процесу та прийомів самоконтролю i методів контролю за яісстю процесів при приготуванні страви;

■          з частковою допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, дотримується санітарних норм, правил особистої гігієни кухаря i кондитера, планує виробничі дії та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання щодо відпрацювання способів обробки сировини, технологічних операцій з використанням технологічних i інструкційно- технологічних карток або Збірника рецептур;

■          при приготуванні страви чи виробу припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може;

■          в окремих випадках потребує допомоги i контролю в дотриманні правил безпеки праці;

3 бали виставляється, якщо учень:

■          з допомогою майстра виробничого навчання розпізнає переважну більшість кухарських інструментів, інвентарю, посуду, обладнання, сировини, способів її обробки;

■          відтворює на рівні розпізнання значну кількість (більше половини) показників якості приготування страви чи виробу та визначення якості сировини, з допомогою майстра виробничого навчання виконує значну кільькість (більше половини) елементарних складових технології приготування страв;

■          при виконанні роботи припускається суттєвих помилок в організації робочого місця, дотримання санітарних норм та особистої гігієни кухаря i кондитера, планування виробничих дій;

■          потребує допомоги i контролю в дотриманні правил безпеки при приготуванні страви чи виробу;

■          не виконує учнівські норми часу (виробітку).

2 бали виставляється, якщо учень:

■          з допомогою майстра виробничого навчання розпізнає переважну більшість кухарських інструментів, інвентарю, посуду, обладнання, сировини, способів її обробки;

■          відтворює на piвнi розпізнання приблизно половину показників якості при приготуванні страви чи виробу визначенні якості;

■          з постійною допомогою майстра виробничого навчання виконує приблизно від запланованої кількості окремих дій, прийомів операцій, окремих елементарних складових технології приготування страви;

■          при виконанш роботи припускається суттєвих помилок в організації робочого місця, дотриманні санітарних норм та особистої гігієни кухаря i кондитера, планування виробничих дій;

■          потребує допомоги i контролю в дотриманні правил безпеки при приготуванні страви чи виробу;

■          не виконує учнівські норми часу (виробітку).

 

1 бал виставляється, якщо учень не вміє:

■           вправно виконувати прийоми poбіт;

■           здійснювати контроль за якістю продукції, самоконтроль за виконанням дій, при оволодінні прийомами робіт;

■           дотримуватися вимог технічної i технологічної документації, що призводить до істотних помилок;

■           виконувати учнівські норми часу (виробітку);

■           дотримуватись вимог правил з техніки безпеки та охорони праці;

■           планувати роботу без допомоги майстра виробничого навчання;

■           організовувати робоче місце без істотних помилок;

■           самостійно підбирати інструменти, інвентар, посуд, пристрої для виконання завдань.

Календар новин

<< < червня 2010 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 30        

bottom

© Красноградський професійний ліцей