top
logo

Корисні посилання

Державні установи

mon khouo ptou ptokh dsz

Освітні портали

ПедПРЕСА Інформаційно-комунікаційний портал системи освіти Харківської області  Файловий сервер ІКП СО

Портали

google24 mail.ru YouTube vkontakte24

Автопереклад

Ukrainian English French German Russian

План роботи практичного психолога на 2012-2013 н.р.

Девіз роботи психолога:   «Допоможи, не нашкодь!»
Етичний кодекс психолога.
Мета роботи психолога:
«Психологічний супровід практичного комплексного вивчення особистості учнів, профілактика та психокорекиія їх всебічного розвитку».
Методична тема психолога:
Долаючи агресивність учнів – формуємо емоційно стабільну та спрямовану особистість, що в своєму житті орієнтується на загальноприйняті людські цінності.
Завдання роботи психолога:
1. Психологічний супровід практичного комплексного вивчення особистості учня, профілактики та психокорекції його всебічного розвитку в процесі превентивного виховання.
2. Діагностика        інтелектуальної, мотиваційної, професійної готовності  до навчання та виховання.
3. Аналіз психодіагностичних обстежень, розробка рекомендацій та прогнозування научуваності та успіху в професійній діяльності.
4. 3абезпечення фізичного, психічного і морального розвитку особистості учня, створення умов для розкриття його інтелектуальних, біологічних і творчих можливостей.
Напрямки роботи психолога
1. Оснащення кабінету психології.
2. Діагностика учнів і членів педагогічного колективу.
3. Корекція особистості учнів.
4. Реабілітація і розвиток особистості учнів.
5. Психологічний супровід і профілактика делінквентності і девіацій в навчанні
    і  превентивному вихованні учнів.
6. Консультативно-методична робота.
7. Просвітницько-пропагандистська робота.
8. Психолого-педагогічний консиліум як форма впливу на особистість з метою її           удосконалення.
9. Психологічна прогностика.
10.Саморозвиток і актуалізація особистості психолога.

Методика

Зміст діяльності психолога

Термін і місце виконання

Відповідаль­ний за виконання

 

1.Організація робочого місця психолога

 

 

 

Дизайн, косметичний ремонт,  поповнення банку психологічних тестів, підготовка вікон до зими, заміна світильників.

Серпень- вересень

Психологічний кабінет

Психолог

 

Підготовка журналів обліку і психологічного інвентарю.

Серпень- вересень

Психолог

 

Оновлення бібліотеки
психологічної літератури.

На протязі року

Психолог

 

Ведення плануючої документації, журналів, звітів, розробка розвивальних тренінгових і
діагностичних програм, методичних рекомендацій  вихователям, майстрам виробничого навчання,
кл. керівникам.

Протягом навчального року

Психологічний кабінет

Психолог

 

2.Психодіагностика учнівського колективу та колективу педагогів та майстрів виробничого навчання

 

 

Методики:
Платонова К.К.,

Вхідне психодіагностичне обстеження учнів з метою виявлення обдарованих

Вересень- жовтень

Психолог Педагоги

Петровського, Голомштока, Енн Махоні.

учнів, педагогічно занедбаних, девіантних підлітків, (анкетування, тестування, бесіди, опитування, контактний аналіз)

Перше півріччя

Майстри в/н
кл. керівники

 

Обробка і аналіз результатів індивідуальної і групової діагностики

Психологічний кабінет

Психолог

Анкета
Андрієвої В..

Прогнозування успіху в
теоретичному та професійному навчанні.
Розробка рекомендацій

Вересень
Перше півріччя

Психолог

     АКТН- адиктивні
звички

Загально-училищне опитування з метою виявлення наявності шкідливих звичок.
Обробка і аналіз результатів. Залучення до роботи юних психологів.

Перше півріччя Психологічний кабінет

Психолог Педагоги Майстри
Кл. керівник

Методики: Леонгаода, Басса-Дарки, Равена,
Рокича.

Повне психолого- педагогічне обстеження «групи ризику».
Аналіз і розробка методичних рекомендацій для роботи «групи впливу»

Перше півріччя

Психолог,
юні психологи

Методика Лж.Морено.

Соціометричні і рефрентометричні виміри.
Обробка і аналіз результатів. Методичні рекомендації майстрам в/н, кл. керівникам, вихователю.

На протязі року. Психологічний кабінет.

Психолог Педагоги Майстри в/н Кл.керівники.

Методики: Торренса. Лейтеса,
Равена

Визначення інтелектуального рівня учнів, коефіцієнту інтелекту. Методичні рекомендації вихователям, майстрам, викладачам з питань підвищення інтелектуального рівня вихованців під час навчальних та практичних
занять.

На протязі року Психологічний кабінет

Психолог

Тест А.Хаана і
Г. Кафа

Індивідуальна психодіагностика обдарованих та педагогічно  занедбаних підлітків.
Тренінгові програми та методичні рекомендації для  роботи з категорією обдарованих та педагогічно занедбаних учнів.

Протягом навчального року

Психолог

 

Швидка психологічна допомога в разі потреби з психокорекцією (стресові стани, конфліктні ситуації)

На протязі року

Психолог

Тести: Леонгарда, Басса-Дарки, Рокича,
Торренса, Вільямса, Спілбергера.

Психологічна оцінка стану психічного здоров'я учнів і членів педагогічного колективу.
Виявлення ціннісних орієнтацій підлітків, їх готовності до
свідомого життя в дусі взаємопорозуміння, миру, злагоди. Оцінка професійної придатності педагогічних (в разі потреби).

Протягом навчального року
Психологічний кабінет

Психолог
Психолог

 

3.Корекиія поведінки юнаків та дівчат

 

 

Тренінгові програми:
«Тренінг батьківської ефективності»
Ю. Ф.Акименко,

«Подолання конфліктності серед педагогів»
Т.Д.Кушнірук,
«Психологічний
практикум для учнів»
В. І. Сіткар.

Корекція порушень розвитку особистості учня.
Психокорекційна робота з педагогічно занедбаними підлітками, які відстають в навчанні і неадекватні в поведінці.
Групова та індивідуальна
психокорекція.
Залучення «групи ризику».
до співпраці на інтелектуальному, фізичному і емоційному рівнях:
«Разом до здоров'я!»

На протязі року

Психологічний кабінет

Психолог

Тренінг
«Що таке релаксаиія?»

Лекції, розвивальні ігри,
Програма «12 кроків». В.ВЛях, Т.Л.Лях.

Психокорекційний тренінг з реабілітації підлітків, які мають
розлади ВНС, акцентуації характеру, агресивні, неврівноважені, імпульсивні.
Психолого-педагогічна корекція шкідливих звичок.
Круглий стіл з тематикою: «Пити чи жити?», «Біла смерть», «Ілюзії та реальність»

Протягом навчального року

Психолог
кл. керівник майстри в/н вихователь

«Школа сприяння здоров'ю». Тест-тренінг Клессемана- Корбоза

Корекційна регуляція психічного стану: зняття тривоги, сором'язливості, арттерапія, проективна методика: «Колір мого життя»

На протязі року

Психолог

 

Розвиваючі психологічні ігри

Корекція дезадаптованих підлітків
з використанням розвиваючих ігор: «Катастрофа на Місяці», «5 ролей», «Риболовство», «Премудрості сімейного життя», «Дрейф на яхті», «Я і моя дитина».
Психокорекція конфліктних ситуацій між учнями, вчителями, батьками з метою подолання конфліктності, агресивності, нестабільності в стосунках з використанням класичних ділових ігор.

На протязі року

Психологічний кабінет

Психолог

Тест Томаса

Проведення психолого- педагогічних семінарів, конференцій, ділових ігор серед педагогів і майстрів з метою подолання конфліктних ситуацій, агресивності в стосунках між вихователями і учнями та створення здорового психологічного клімату в колективі.

Протягом навчального року

Психолог
Методист

Гурток юних
психологів

Корекційно- розвивальна програма для кружківців під девізом: «Здоров'я - це вершина, яку кожен підкоряє сам».
Залучення до роботи гуртка учнів «групи ризику» та підлітків, позбавлених батьківської опіки

Щомісячно Психологічний кабінет

Психолог
Вихователь
Кл. керівники

 

4. Реабілітація юнаків і дівчат «групи ризику»

 

 

Надання психолого- педагогічної допомоги сиротам, напівсиротам, дітям з багатодітних та неблагополучних сімей та учням,
які проживають в гуртожитку і знаходяться в кризовому стані з тих чи інших причин.

Невідкладно
Протягом навчального року швидка психологічна допомога

Психолог
Вихователь
Кл. керівники

Співбесіди, контактний аналіз,
групова дискусія, експертна оцінка.

Надання психолого- педагогічної допомоги учням, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, підліткам під час емоційних зривів, соматично хворим, а також дітям, які знаходяться в глибоких конфліктних ситуаціях.

Постійно
Протягом навчального року

Психолог Вихователь Викладачі Майстри в/н

Розвиток особистості підлітка

Іванов «Творче мислення»

Практикум «Профіль особистості»
 О. Маценка

Формування соціально- психологічної готовності до навчання під час розвивальних тренінгових програм.
Формування навиків безболісного виходу із «вікової кризи».
Розробка рекомендацій та сумісна робота з майстрами в/н, вихователем з педагогічно занедбаними та обдарованими учнями.
Розвиток психічних функцій пізнавальної активності: розвиток уваги і пам´яті, розвиток мислення, інтелекту.
Інтенсивний тренінг спілкування.

Інформаційно-просвітницька діяльність

Лекції,
міні-лекції

Масові лекції в актовій залі з тематикою:
«Пити чи жити?»,
«Біла смерть»,
«Тайна імені»,
«Дві сторони кохання».
Круглий стіл, бесіди про здоровий спосіб житгя.(по програмі «Школа здоров'я»

Актова зала

Юрист Психолог Лікар- нарколог

Розвивальні
ігри

Комунікативний тренінг:
«Я і моя сім'я»,
«Дружба чи любов?»,
«Я і моя дитина».

Кабінет
психолога

Психолог

 

Заходи консультативно- методичного характеру та просвітницько- пропагандиського характеру, направлені на реалізацію
принципів виховання гармонійної особистості, громадянина України.

Актова зала Психологічний кабінет

Психолог Члени виховного відділу

 

Сироти - наші діти
Групова і індивідуальна
Психодіагностика. Психолого-педагогічні консиліуми. Спортивні змагання. Олімпіади. Цикл бесід: «Чужих дітей не буває». «Суїцид та бродяжництво».
«Пивний алкоголізм і моє майбутнє».
«Дитина і сім'я»

Бесіди
Класні години

Психолог,
кл. керівники, майстри виробничо­го навчання

 

Формування психо-етичної культури вихованців під час проведення масових заходів: батьківських зборів, свят, визначних дат Держави,
під час індивідуальних зустрічей та консультацій.

Актова зала
Кабінет психолога

Психолог

Консультативно-методична робота психолога з членами педагогічного колективу

Тест Леонгарда - Смішека.

Психодіагностика акцентуацій характеру учнів та розробка методичних рекомендацій для роботи з акцентуйованими особистостями в навчальному і виховному процесах.

Психологічний кабінет

Психолог Кл.керівник Майстри в/н

Тест Рокича

Виявлення ціннісних орієнтацій
учнів та використання наслідків психодіагностичного обстеження в процесі превентивного виховання.

Психологічний
кабінет

Психолог Класні керівники Майстри в/н

Конференції

«Заходи щодо профілактики відхилень у поведінці неповнолітніх та їх реабілітація»

 

Психолог Юрист Соціальна служба

Робота в гуртожитках юнаків та дівчат

 

Проведення групових та індивідуальних консультацій з особистих і соціальних питань

Гуртожито­к

Психолог ВиховательМайстри в/н

 

Самоврядування в гуртожитках. Вирішення конфліктних та соціальних питань силами учнів.
Проведення міні-лекцій та бесід

Щомісячно
На протязі року

Психолог Вихователь

 

Проведення бесід:
«Дарунки Венери»
«Про мого друга»
«Дружба»
«Любов»
«Сходинки до успіху»

Кімната психологіч
ного розванта­ження

Психолог

Робота з батьками

 

Виступи на загальних та групових зборах, тематика: «Батьки і діти» «Який батько, такий син» «Психологія сім'ї» Рекомендації та побажання батькам обдарованих та занедбаних учнів

На протязі року

Психолог ВиховательКл.керівник

Робота учнівської психологічної студії.

 

Планування роботи гуртка
любителів психології.
Залучення учнів до роботи з питань обробки даних психодіагностичних обстежень.
Проведення міні-лекцій, бесід під час кл. годин в учнівських групах Підготовка гуртківців до виступів під час тематичних вечорів, лекцій, семінарів, конференцій.
Звіт про роботу студії юних психологів

Вересень
На протязі року

Липень

Психолог, гуртківці

Актуалізація і саморозвиток особистості психолога

 

Методичні розробки згідно плану роботи: «Агресія і агресивність», «Акцентуації характеру», «Обдарованість», «Лідерська спрямованість юнаків».
Робота в Харківській обласній «Школі молодих психологів» Поповнення банку тестів та
бібліотеки психолога.
Підвищення фахового рівня:
обласні семінари та конференції, училищні семінари та
конференції навчання в ХОНМІБО

На протязі
всього життя

Психолог

Календар новин

<< < серпня 2012 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

bottom

© Красноградський професійний ліцей