top
logo

Корисні посилання

Державні установи

mon khouo ptou ptokh dsz

Освітні портали

ПедПРЕСА Інформаційно-комунікаційний портал системи освіти Харківської області  Файловий сервер ІКП СО

Портали

google24 mail.ru YouTube vkontakte24

Автопереклад

Ukrainian English French German Russian

Відповідальність осіб за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь)

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі-Закон) внесено зміни до деяких нормативно-правових актів в частині відповідальності осіб за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, а саме:
1. Кримінальний кодекс України доповнено статтею 332-1
- порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів. Згадані вище дії, вчинені організованою групою караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Детальніше...

Порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь)

Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Такий порядок в’їзду/ виїзду з Криму передбачено Законом «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 р. №1207-VII. Починаючи з 8 вересня 2014 р. громадяни України, які не досягли 16-річного віку мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї лише за згодою обох батьків (усиновлювачів) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї досягли 18-річного віку, або в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою. До цього необхідно було мати при собі або свідоцтво про народження чи проїзний документ дитини. Варто також зазначити, що документи, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України визначені у пункті першому частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Крім того, необхідно звернути увагу, що дозвіл на в’їзд з тимчасово окупованої території України громадянам України, які не досягли 16-річного віку, буде надаватися за наявності документів, за якими вони виїхали з материкової частини України.
В’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за паспортним документом та спеціальним дозволом через контрольні пункти в’їзду-виїзду. Іноземцям та особам без громадянства, які прибули до контрольних пунктів в’їзду - виїзду з тимчасово окупованої території без відповідного дозволу, не дозволяється подальший проїзд та в найкоротший строк вони повертаються на тимчасово окуповану територію, з якої вони прибули, або в державу, яка видала паспортний документ. У разі неможливості негайного повернення іноземця або особи без громадянства вони перебувають у пункті контролю в’їзду - виїзду до їх повернення. Таким іноземцям та особам без громадянства у паспортному документі проставляється відмітка про заборону в’їзду в Україну на 3 роки.

Соціально-економічні права

Важливу групу основних прав і свобод людини та громадянина України становлять соціально-економічні права. Конституція України 1996 р. виходить з принципово нової ідеології в закріпленні цих прав порівняно з ідеологією колишніх радянських конституцій, в яких проголошувалась вирішальна роль держави у наданні людині економічних прав. Це особливо виявляється у питанні про власність. За змістом відповідних статей Конституції можна навести такий перелік соціально-економічних прав та свобод: на приватну власність (ст. 41 Конституції України); на користування природними та іншими об’єктами суспільної власності (ст. 13 Конституції України); на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції України); на працю, на вибір професії та сфери діяльності (ст. 43 Конституції України); на відповідні умови праці (ст. 43 Конституції України); на справедливу оплату праці (ст. 43 Конституції України); на соціальне забезпечення та захист (ст. 46 Конституції України); на захист прав споживачів (ст. 42 Конституції України); на страйки з приводу економічних та соціальних питань (ст. 44 Конституції України).

Детальніше...

Гарантії реалізації прав людини в Україні та деяких зарубіжних країнах

Проголошення особистих прав і свобод людини та громадянина є важливою, але не єдиною ознакою правопорядку у суспільстві. Необхідно також створити відповідні умови для реалізації прав і свобод, що повинні забезпечуватися надійною системою їхніх гарантій.
Для гарантування можливості користуватися всіма правами та свободами людини і громадянина держава повинна забезпечити реалізацію конституційних прав і свобод, створити відповідний механізм їх гарантування. Основним елементом цієї системи є гарантії, які являють собою цілу низку конкретних засобів, завдяки яким стає реальним ефективне здійснення громадянами своїх прав і свобод, їх охорона та захист від правопорушення. Їх головне призначення полягає в забезпеченні всіх і кожного рівними правовими можливостями для набуття, реалізації, охорони та захисту суб’єктивних прав і свобод.

Детальніше...

Реалізація і захист прав людини

Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод людини. У 1991 році Україна, ставши незалежною державою, зробила перший крок на шляху до ствердження демократичності, верховенства права.

Так, в Конституції України окремий розділ присвячено правам і свободам людини і громадянина. Стаття 21 Конституції України визначає, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Відповідно до статті 22 Основного Закону держави права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Частина 3 статті 22 Конституції України підкреслює, що за прийняття нових законів або при внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Детальніше...

Відповідальність осіб за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

(Автономна Республіка Крим та м. Севастополь)

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі-Закон) внесено зміни до деяких нормативно-правових актів в частині відповідальності осіб за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, а саме:

Детальніше...

Порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

(Автономна Республіка Крим та м. Севастополь)

Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Такий порядок в’їзду/ виїзду з Криму передбачено Законом «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 р. №1207-VII.

Детальніше...

Порядок стягнення аліментів

Порядок стягнення аліментів визначається Законом України «Про виконавче провадження» (далі - Закон). Статтею 74 Закону передбачено, що у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці стягнення може бути звернене на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника. Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника встановлений Главою 4 Закону.

Детальніше...

Про порядок державної реєстрації народження дитини

Цивільний стан особи залежить від сукупності факторів, котрі характеризують громадянина як суб'єкта цивільного права. До відділу державної реєстрації актів цивільного стану люди звертаються з різних приводів, які відбивають основні віхи у їхньому житті. Народилась дитина - її треба зареєструвати, давши ім'я. Питання державної реєстрації народження та визначення походження дитини регулюються Цивільним та Сімейним (далі – СК України) кодексами України, а також Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», де зазначено, що державна реєстрація народження дитини провадиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. Батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану (стаття 144 СК України). Несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 212 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Відділ державної реєстрації за місцем реєстрації народження дитини складає протокол про адміністративне правопорушення (накладення штрафу).

Детальніше...

Порядок державної реєстрації шлюбу

Згідно зі статтею 21 Сімейного кодексу України (далі – СК України) шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Як визначено статтею 24 СК України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушення жінки та чоловіка до шлюбу не допускається . Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають на день реєстрації шлюбу досягти шлюбного віку, який встановлюється для чоловіків та жінок у вісімнадцять років, що визначено у статті 22 СК України. Водночас за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Зазначена норма викладена у ст. 23 СК України. Відповідно до п. 1 ст. 14 Закону України " Про державну реєстрації актів цивільного стану " для державної реєстрації шлюбу жінкою та чоловіком особисто подається заява до органу державної реєстрації актів цивільного стану за їх вибором. Особи, які подали заяву про державну реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими. Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну причину особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені. Враховуючи принцип одношлюбності, повторний шлюб реєструється органом державної реєстрації актів цивільного стану за умови пред'явлення особами, які раніше перебували в шлюбі, документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу. Державна реєстрація шлюбу проводиться після закінчення одного місяця з дня подання нареченими заяви про державну реєстрацію шлюбу. За наявності поважної причини і з дозволу керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану державна реєстрація шлюбу проводиться до закінчення зазначеного строку. А у разі вагітності нареченої, народження нею дитини та якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, державна реєстрація шлюбу проводиться в день подання відповідної заяви або у будь- який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця. Якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність після спливу трьох місяців від дня її подання. Зазначені норми викладені у статті 32 СК України та у ст. 14 Закону України " Про державну реєстрації актів цивільного стану".

Детальніше...

Запобігання корупції в судових органах

Система правосуддя в Україні відповідно до ст. 55 Конституції України спрямована захищати всі права і свободи людини і громадянина. Відповідно, громадяни України мають право розраховувати на справедливий і неупереджений судовий розгляд. І саме дієвість системи правосуддя може забезпечити верховенство права, стабілізацію суспільних процесів і поступальний характер їхнього розвитку.

Детальніше...

Календар новин

<< < травня 2022 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

bottom

© Красноградський професійний ліцей