top
logo

Корисні посилання

Державні установи

mon khouo ptou ptokh dsz

Освітні портали

ПедПРЕСА Інформаційно-комунікаційний портал системи освіти Харківської області  Файловий сервер ІКП СО

Портали

google24 mail.ru YouTube vkontakte24

Автопереклад

Ukrainian English French German Russian

Попередження насильства в сім'ї

Насильство в сім'ї - будь-які умисні дії фізич¬ного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї відносно іншого її члена, якщо ці дії порушують конституційні пра¬ва і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.
Фізичне насильство в сім’ї - умисне нанесення одним членом сім'ї іншому побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічно¬го здоров'я, завдання шкоди його честі і гідності.

Детальніше...

Права й обов'язки батьків по вихованню дітей

Визначення прав та обов'язків батьків і дітей викладені в Кодексі про шлюб та сім'ю України (КпШС України)
Цей Кодекс встановлює-порядок і умови одру¬ження, регулює особисті та майнові відносини, які виникають в сім'ї між подружжям, між батьками та дітьми.
Право на виховання дітей є передумовою здій¬снення обов'язків по вихованню. Право й обов'язок батьків неможливо відокремити від їхньої особи. Відмовитися від прав і обов'язків по піклуванню про здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і, підготовку до праці дітей вони не можуть, а можуть тільки втратити їх за рішенням суду. Така втрата тягне за собою надзвичайні наслідки - повне скасування прав та обов'язків стосовно дітей, за винятком одного матеріального утримання.

Детальніше...

Практичні способи зняття напруженості у взаєминах

Крок 1. Навчіться отримувати задоволення від виховання дитини, змінивши свій підхід до підлітка.
Крок 2. Цінуйте себе. (Пам'ятайте, що ви рівні в правах із дитиною. Не забувайте про це).
Крок 3. Шукайте факти. (Життя — це періоди психологічних та фізіологічних змін, тому життєві задачі в кожен період життя є різними. Наприклад, у 8—12 років — розвиток навичок, колективізму, співробітництва, зростання самосвідомості, розвиток здібностей — наукових, творчих, спортивних, артистичних; у 13—17 років — формування вміння приймати рішення, спілкуватися, використовувати абстрактні поняття. Протягом кожного вікового періоду дитиною вирішуються складні і важливі задачі. Знання психологічних особливостей вікових періодів сприяє глибшому розумінню того, чому ваша дитина реагує на події по-різному, конфліктує).
Крок 4. Розмовляйте. (Спілкування — взаєморозуміння не тільки думок, а й почуттів, це двосторонній процес. Пам'ятайте, що існують інші засоби спілкування — невербальні — музика, мистецтво, погляд, посмішка, дотик).
Крок 5. Слухайте. (Виховуйте в собі вміння слухати, щоб зрозуміти почуте).
Крок 6. Приймайте, не засуджуючи. (Вчіться судити вчинки, а не людину.
Безумовна позитивна реакція — важливий елемент стосунків між людьми.Вашій дитині потрібно ще багато чого навчитися).
Крок 7. Будьте вище того, що ви не можете змінити. (Наприклад, ви не можете змінити особистість дитини, її стать. Намагайтеся сприймати життя реально).
Крім семи кроків вам допоможе зняти напруження (у взаємовідносинах) виконання таких порад:
Спочатку — думайте (обдумайте ситуацію, а далі переходьте до дії).
Етапи обдумування:
—  Що я думаю?
—  Що відбувається насправді?
—  Чого я хочу?
—  Що відбулося раніше?
—  Який вибір є у мене?
—  Чия це проблема?
Далі поділіть проблеми на дві категорії: Мої проблеми, її проблеми (дитини). Зміст такого сортування проблем полягає в тому, що ви нічого не можете зробити з проблемами вашої дитини. З ними підліток розбиратиметься сам. Що ж до ваших проблем — вихід шукати вам.   Намагайтеся  заздалегідь передбачити,   що може статися у гіршому випадку?

Обов'язки та відповідальність батьків за виховання дитини

Сім'я є середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього.
Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.
Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.
Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.
Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

Стаття 155 Сімейного кодексу України
Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.
Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.
Батьки зобов'язані поважати дитину.
Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.
Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.
Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.
Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлена законом.
Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо неї.
Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років.

 Стаття 150, 152 Сімейного кодексу України
Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей – тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 184 Кодексу України про Адміністративні правопорушення
Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

 Стаття 166 Кримінального Кодексу України
Експлуатація дітей, які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей або якщо вони спричинили істотну шкоду для здоров'я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві, караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 Стаття 150 Кримінального Кодексу України
Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, — якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою.

Стаття 1178 Цивільного кодексу України
Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.
У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.

Пам’ятка батькам підлітка

• Якщо  дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти.
• Якщо дитину висміюють, вона стає замкнутою.
• Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною.
• Якщо дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе.
• Якщо дитина росте в докорах, вона житиме з постійним «комплексом провини».
• Якщо дитина росте в терпимості, вона вчиться розуміти інших.
• Якщо дитина росте в чесності, вона вчиться бути справедливою.
• Якщо дитина росте у безпеці, вона вчиться довіряти людям.
• Якщо дитина росте у ворожнечі, вона вчиться бути агресивною.
• Якщо дитина живе у розумінні та доброзичливості, вона вчиться знаходити любов у світі та бути ЩАСЛИВОЮ.

Увага: самогубство

«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,

недоторканість і безпека визнаються в Україні

найвищою соціальною цінністю.»

Конституція України

Батькам та педагогам слід знати:

Багато молодих людей, котрі закінчують життя самогубством, мали спробу суїциду раніше.

Деякі суїциданти досить чітко говорять про свої наміри. Існують прямі твердження: «Я не можу цього витримати», «Я не хочу більше жити», «Я хочу покінчити із собою». Часто вислови можуть бути замасковані: «Ви не повинні за мене турбуватися», «Скоро, дуже скоро цей біль буде позаду», «Вони дуже скоро пожалкують, коли я їх залишу» і т. п. Усі загрози потрібно сприймати серйозно.

Відбуваються зміни в поведінці: наприклад, активні діти можуть стати замкнутими і заглибитись у себе; нерішучі – можуть здійснювати надзвичайно ризиковані вчинки.

Алкоголізм, наркоманія, зловживання токсичними препаратами – додаткові чинники, що схиляють учнівську молодь до суїциду.

Той, хто вирішив здійснити самогубство, може роздавати власні речі.

Ознаками суїцидальної поведінки можуть бути зміни у вживанні їжі, порушення сну, скарги на соматичне нездужання (біль у животі, постійна млявість); тривожність, неврівноваженість, втрата інтересу до діяльності; проблеми в школі (пропуски уроків, емоційні вибухи, гіперактивність, агресивність, неадекватна поведінка з метою привертання уваги або досить тривале переживання горя після втрати когось.

Бажання закінчити своє життя інколи проявляється в малюнках, у поезії, у записах щоденника і т. ін..

Раптові (неочікувані) стани ейфорії після тривалого депресивного стану можуть говорити про те, що учень відчуває полегшення від остаточно прийнятого рішення про скоєння самогубства.

Оцінка стану здоровя та чинників здорового способу життя української молоді

Серед підлітків 15-16 років досить багато таких, у кого є певні зрушення в балансі психічної складової здоров’я людини. Це спричиняє неврівноваженість, виникнення поганого настрою, песимістичні погляди на майбутнє та розчарування в інших людях.

Серед цієї вікової когорти 22% часто мають поганий настрій, з них 27% - дівчатка і понад 22% - хлопці. 7% підлітків вважають, що не можуть легко реалізовувати свої здібності (дівчатка - 6%, хлопці - 10%). 10% оцінюють своє майбутнє як безнадійне, причому дівчат більше ніж хлопців за цим показником, відповідно - 12 і 10%. Понад 6% респондентів стверджують, що інколи думають про самогубство (з них 8% - дівчата, 7% - хлопці).

23% дівчат і 27% хлопців відповіли, що не можуть стримувати себе у ситуації конфлікту, 4% - дівчат, 6% - юнаків не розраховують на допомогу близької людини.

За матеріалами книги Яременко О.О. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи >>

Українські підлітки вже в 13 років знайомі з похміллям

Українські школярі вже в 13 років дізнаються що таке «похмільний синдром». Майже 90% українських підлітків вживають алкоголь, свідчать дані ООН.
Перша цигарка та пляшка пива в тринадцять років, а часто і раніше, вже стало нормою для українських школярів. За даними дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, понад 60% підлітків мають досвід куріння, 90% — пробували алкоголь та 25% вживали наркотики. Під час чергового опитування в Україні школярі зізнавалися, що за день викурюють більше шести цигарок та регулярно п’ють слабоалкогольні напої та пиво.
"Через надмірне споживання алкогольних і тютюнових виробів населення Україна втрачає інтелектуальні ресурси і здоров'я своїх громадян. Таке становище серед молодих людей стає все більш загрозливим. Набуті хвороби від молодих батьків передаються їхньому потомству. Внаслідок цього, існує загроза біологічного виродження народу", — йдеться у пояснювальній записці. Останнє речення наведеного уривка є частиною обширної цитати видатного медика Миколи Амосова.
У держкомітеті статистики підрахували, на що і скільки витратили українці своїх грошей в першому кварталі 2012 року. Так, наші люди пускають гроші на спиртні напої, сигарети і наркотики більше, ніж навіть на одяг і взуття. Зате ми скупимося на відпочинок і освіту. Слід зазначити, що одяг і взуття купують не кожен місяць, а ось, наприклад, пиво — ледь не кожного тижня, а курці і зовсім беруть пачку майже кожен день.
Програма «Чистий погляд» виникла, у тому числі, і як відповідь на ряд гострих соціальних проблем, що зачепили українське суспільство. У даному випадку ми акцентуємо на проблемах, пов'язаних з молоддю.
От лише деякі проблеми стосовно, яких б’ють на сполох міжнародні фахівці:
- Перше місце у світі по дитячому алкоголізму
- Кожен п'ятий учень палить
- 1 000 000 наркоманів
- 500 000 ВІЛ інфікованих
- 250 000 абортів на рік

Джерело: Корреспондент.net

Інформація для батьків: Самогубство

Переглянути/завантажити

Календар новин

<< < серпня 2022 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

bottom

© Красноградський професійний ліцей